Система за пълнене на чували с тегловно дозиране

Служи за пълнене на чували с определено количество продукт. Този продукт се изсипва в бункера отгоре (най-често от транспортьор). Чувала се поставя ръчно, след което везна определя точното количество продукт, с което трябва да се напълни. След това чувала пада на ролковия транспортьор и отива към машината за запечатване.