Реализирани машини и съоръжения

  • Тункмашини
  • Топилки за масло
  • Шнекови транспортьори
  • Хладилни тунели – различни видове – хоризонтални, вертикални (рамкови), различни видове
  • Смесители
  • Сборници за кувертюр и кремове
  • Резачки за вафли
  • Транспортьори за безстресово охлаждане на вафлени кори
  • Много други

Разгледайте част от производството на машини и оборудване на Акюръси ООД в  нашето портфолио